Om Oss

Om Oss

Bedrift & Eiendomservice as er totalleverandør innen:

 • Renhold
 • Vaktmestertjenester
 • Kantinedrift
 • Vikartjenester

Vi har kunder innen privat og offentlig næring f.eks:

 • Kommuner
 • Statlige bygg
 • Advokatkontor
 • Skipsrederier
 • Borettslag og sameier
 • Offentlig helsevesen
 • Dagligvarebutikker
 • Bilbransjen
 • Barnehager
 • Legekontor

 

Bedrift & Eiendomservice AS (BES) ble etablert i 2002, som en videreføring av enkeltmannsforetak etablert i 1987. Det vil si, at BES har snart 30 års bransjeerfaring.  I januar 2009 ble vi som første renholdsbedrift i Bergen sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Vi fikk tildelt sertifikatet i Rådhuset av byråd Lisbeth Iversen. Dette betyr at vi er opptatt av HMS, godt arbeidsmiljø, og at vår virksomhet ikke skader miljøet. Vi bruker alltid de mest miljøvennlige metoder og maskiner.

BES arbeider iht kvalitetsstandard ISO 9001:2015. Vi trives når kunden er fornøyd. Din trivsel er vår inspirasjon og glede.

Vi er sertifisert gjennom Sintef Byggforsk for instrumentell kvalitetsmåling iht INSTA 800 nivå 4, NS-EN ISO/IEC 17024

Våre servicemedarbeidere har uniformsplikt og taushetsplikt. Alle våre servicemedarbeidere er identifisert med HMS-kort.
Ledelsen har fagbrev i renholdsfaget. Dokumenterer kvalitetskontroll for alle oppdrag. Lav turnover, godt arbeidsmiljø.

Referanser oppgis på forespørsel.
Kontakt oss for en renere hverdag!
Rent for deg, rent for oss!


Bedrift & Eiendomservice as

er den første renholdsbedrift i Bergen sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i januar 2009.


Utmerkelser og organisering