Facilityservice

Facilityservice

Vi tilbyr facilityservice til kunder i Bergen. Organisering av regelmessig og systematisk vedlikehold og tilsyn av eiendom.

For eksempel tilsyn og kontroll av:

  • Lysarmaturer
  • Gruppeutskifting av lysrør
  • Lyspæreskift
  • Smøring og vedlikehold av dører, hengsler og låser
  • Heiser
  • Varmeanlegg
  • Takrenner og nedløp
  • Tak
  • Wc og vannkraner
  • Brannsentraler
Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!
Ring oss på

Bedrift & Eiendomservice as

er den første renholdsbedrift i Bergen sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i januar 2009.


Utmerkelser og organisering